Voete

Evangelisasie en Bloempark

Gereformeerde_kerk_Bloempark_George_Pietersen

Sending in Mosambiek: Francois en Nadia, saam met hul kinders, Franco, Heidi en Waldo is ons eie sendelinge wat saam met Integrated Vision (New Tribes Mission – NTM) in die  veld van Suid-Oos-Afrika bedien. Vir die afgelope 11 jaar woon en werk hulle onder die Macua Moniga mense as…lees verder

 

cc sign boardcc new classroom6th graduation 1

Opleiding in Zambië: In Afrika is daar talle predikers wat geen teologiese opleiding het nie. Dit laat die deur oop vir valse- en dwaalleer.  Covenant College in Zambie wil juis predikers op lei sodat die Evangelie suiwer verkondig kan word…vind verder uit

 

skakels_die_bybel

 

 

 

Die Bybelgenootskap: Ons werk in nabye kontak met die Bybelgenootskap saam. Die Bybelgenootskap is natuurlik verantwoordelik vir Bybelvertaling in Suid-Afrika…vind meer uit

 

OpenDoors_logo

Geopende Deure: ‘n wereldwye organisasie wat die vervolgde kerk veral ondersteun.  Gebruik hulle gebedskalender om vir die vervolgde kerke te bid of vind verder uit

 

Logo_Eng_newlq

inContext Ministries is ‘n organisasie wat deur die bril van die Evangelie na wereldgebeure en nuus kyk en dit in ‘n Christelike perspektief plaas…vind verder uit

 

photo

AntWoord bediening wil graag antwoorde gee vir die Waarheid van die Christelike geloof…vind verder uit

 

Mission the-gideons-international

Die Gideons is ‘n wereldwye organisasie wat die Nuwe Testament en Psalms (Sak Bybeltjies) versprei. Hulle doel is om daardeur Evangelisasiewerk te doen…vind verder uit

KONTAK ONS
close slider

Naam (jy kan anoniem bly)

E-pos Adres

Onderwerp

Boodskap