Hande

Bloempark is by ‘n hele aantal Uitreikprojekte betrokke.

As jy belangstel om deel te word daarvan, kontak gerus die kerkkantoor of die predikant. Ons wil graag as gemeente ook ons opdrag van naasteliefde op hierdie manier uitleef. Daar is ‘n paar maniere waarop jy betrokke kan raak: (a) Jy kan vir elkeen van hierdie aksies bid. Gebed het groot krag en elkeen van hierdie aksies leef net vanuit die genadige hand van God. (b) Jy kan ‘n skenking maak. Meeste van hierdie akies is afhanklik van skenkings. Ons verwelkom altyd skenkings! (c) Jy kan in persoon betrokke raak. Nog ‘n paar hande en voete sal altyd welkom wees.

  • Athalia en Huis Omgee (Kontakpersoon: Joy Hugo 083 978 3645)
   Athalia en Huis Omgee is albei versorgingshuise vir gestremdes en meestal bed-lêende bejaarde persone.
   Meeste van hierdie persone is staatspensioenarisse en kan dus nie ander aftree-oorde bekostig nie. Die huise is totaal afhanklik van skenkings. Die huise kan ook besoek word, net vir ‘n vinnige kuier ook. Vir enige skenkings of om betrokke te raak kan Joy gekontak word.

 

  • Die Terapeutiese sentrum – ENGO-Huis Lentedou (Kontakpersoon: Hantie Opperman 083 452 3988)
   Die Terapeutiese Sentrum is ‘n spesiale program van ENGO vir kinders met spesiale behoeftes. Die doel is om gedragsverandering by kinders teweeg te bring, sodat hulle binne twee jaar in ‘n minder beperkende en meer bemagtigende omgewing geplaas kan word. Daar is agt wooneenhede en elke wooneenheid funksioneer individueel wat finansies, versorging, ens. betref. Hantie en haar man, Johan is betrokke by huis Lentedou wat 11 dogters tussen die ouderdomme van elf en agtien jaar huisves. Die behoefte vir die onderhouding van hierdie dogters (veral vir toiletware) word deur skenkings vanuit ons gemeente verskaf. Die Groen Kis agter in die kerkgebou is vir hierdie doel o.a. daar geplaas. Vir enige skenkings of om betrokke te raak kan Hantie gekontak word.

 

  • Chock Huis (Kontakpersoon: Le Claire Venter 083 319 1368)
   Chock Huis ‘n is plek waar ouers tydelike verblyf kry terwyl hulle kinders (kankerlyertjies) mediese sorg ontvang by Universitas. Skenkings en benodighede sluit in mieliemeel, kos en van tyd tot tyd word selfs klere geskenk. Choc Huis het ook ‘n tweede-handse winkel op die perseel wat van die skenkings kan verkoop om sodoende inkomste te kry vir kos en ander benodighede. Vir enige skenkings of om betrokke te raak kan LeClaire gekontak word.

 

  • Gebedsondersteuning en Bybels-uitdeel (Kontakpersone: LeClaire Venter 083 319 1368 of Zak Scholtz 079 885 4206)Ons gemeente gaan gereeld ‘n hele aantal plekke besoek om Bybels gratis uit te deel en om vir siekes te bid. Die volgende hospitale word gewoonlik gedek: Saal 10 (Universitas): Hoofsaaklik kankerlyers.Kankersale – 21 & 29 (Nasionale Hospitaal)Vir enige skenkings of om betrokke te raak kan LeClaire of Zak gekontak word.

 

 • Tsepong Trauma Kliniek-Nasionale Hospitaal (Kontakpersoon: LeClaire Venter 083 319 1368)
  Hierdie trauma kliniek behandel verkragte vroue en kinders. Hier word hulle versorg en gelei tot genesing. Ons as gemeente is betrokke en gee skenkings vanuit ons gemeente. Daar is al ‘n verskeidenheid van items geskenk waaronder Bubbles, Cutex ens. Hierdie items word dan gebruik om te help tydens die genesings-proses van hierdie vroue. Vir enige skenkings of om betrokke te raak kan LeClaire gekontak word.
KONTAK ONS
close slider

Naam (jy kan anoniem bly)

E-pos Adres

Onderwerp

Boodskap